O podjetju:
R&S Line, Aleš Naraglav s.p.
Cesta OF 30 (sedež podjetja)
1420 Trbovlje
Matična številka: 3246922000
Davčna številka: SI37098209 (Davčni zavezanec: DA)
Vpis v poslovni register Slovenije: Podjetje je vpisano pri AJPES-u pod številko: 316-12-V01-046124/1

TRR: SI56 290000051010314 (odprt pri UniCredit Bank)

 

GSM:

  • 041 383 599 (Aleš)
  • 031 519 808 (Andreja)

 

EMAIL NASLOV:

info@loparji.si

andreja@loparji.si